Planet Opera

Rostov State Opera134 Bolshaya Sadovaya Str., 344022 Rostov-on-Don , Federazione Russa, Federazione Russa

Il pipistrello, Rostov State Opera

Il pipistrello, Rostov State Opera

Il pipistrello, Johann Strauss
Rostov State Opera
Dal 17 tal 17 maggio 2019

Artistic Team

Singers

Artistic team and singers

Andrey Anikhanov

Andrey Anikhanov

Direttore
Vyacheslav  Kuschev

Vyacheslav Kuschev

Regia
Catherine Gorban

Catherine Gorban

Singer
Shamkhal Khachaturyan

Shamkhal Khachaturyan

Singer
Pavel Belousov

Pavel Belousov

Singer
Edward Zakaryan

Edward Zakaryan

Singer
Kirill Chursin

Kirill Chursin

Singer
Ekaterina Krasnova

Ekaterina Krasnova

Singer

Program

17 maggio 2019
Il pipistrello Rostov State Opera134 Bolshaya Sadovaya Str., 344022 Rostov-on-Don , Federazione Russa